Instalatérství

    Vlastními zaměstnanci provádíme veškeré níže uvedené instalatérské práce. Samozřejmostí je vypracování nabídky pro příslušnou montáž včetně projektu a odborného poradenství. Dodáváme a montujeme ověřené materiály a při své práci využíváme moderní technologie. Poskytujeme technické poradentství zákazníkům, záruční a pozáruční servis.

 

VODA

 

- provádíme  montáž rozvodů v plastu, mědi a oceli
- kompletní rekonstrukce rozvodů vody v panelových,  činžovních a rodinných domech
- výměna,  montáž ohřívačů vody TUV (bojlery, průtokové ohřívače)
- dodávka a montáž zařizovacích předmětů  (wc, vany, vodovodní baterie, sprchové kouty atd.)
- opravy a výměny zařizovacích předmětů
- výměnu  a  montáž vodoměrů
- dodávka a montáž solárních systémů,  fototermika

 

TOPENÍ

-  montáž rozvodů provádíme v plastu, mědi, oceli, uhlíkové  oceli
- montujeme  ústřední a podlahové vytápění
-  montáž a výměny otopných těles, ventilů, termostatických  ventilů
- dodávka a montáž plynových kotlů, kondenzačních  kotlů, kotlů na tuhá paliva
- dodávka a montáž TEPELNÝCH  ČERPADEL, vzduch-voda, země-voda,


KANALIZACE

 • montáž rozvodů provádíme v HT, KG, PVC
 • provádíme kanalizaci jak ležatou, tak stoupací - výměnu bytových odboček (tzv. křížů)
 • dodávku a montáž ČOV pro rodinné domy
 • montáž revizních šachet

PLYN

 • montáž rozvodů plynu v PE, mědi, oceli vč. revize
 • rozvody a příprava od HUP vč. tzv. Antoníčka
 • dodávka a montáž plynových  zařízení do 50 Kw
 • výměna a montáž plynových spotřebičů do 50 Kw

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

 • provádíme kompletní dodávku a montáž solárních kolektorů, fototermika
 • poradenská činost
 • uvedení do provozu
 • servis

Tepelná čerpadla

 • kompletní dodávka a montáž TČ vč. projektové dokumentace
 • poradenská činost
 • servis
 • uvedení do provozu

    Tepelnými čerpadly můžeme vytápět dům, ohřívat vodu nebo vyhřívat bazén. Ve výsledku může tepelná energie vyprodukovaná čerpadlem pokrýt až 95 % roční spotřeby tepla běžné domácnosti, záleží samozřejmě na konkrétních podmínkách.

V našich podmínkách se tepelným čerpadlem získává energie nejčastěji ze vzduchu.
Tepelná čerpadla odebírající energii ze vzduchu (vzduch / voda)

Chceme-li čerpat energii tímto způsobem, musíme mít k dispozici přístup k vodě, povrchové (např. rybník) nebo spodní (kopaná nebo vrtaná studna - nutnost provést hydrogeologickou zkoušku, abychom zjistili, jaká je vydatnost studny).
Tepelná čerpadla odebírající energii z vody (voda / voda)

Pro čerpání energie ze země se používají horizontální (plošné), nebo vertikální kolektory. Horizontální kolektor se ukládá se do rýh v nezámrzné hloubce, vertikální se umisťuje do hlubokých vrtů. V prvním případě je důležitým faktorem i velikost a stav (vegetace-zahrada) pozemku.
Tepelná čerpadla odebírající energii ze země (země / voda)

V případě zájmu o spolupráci nás kontaktuje prostřednictvím poptávkového formuláře nebo na telefonním čísle  +420 603 478 758.