KOUPELNY

Koupelny - rekonstrukce koupelny, koupelna na míru

     Koupelny nás baví. Provádíme kompletní rekonstrukce koupelen na klíč. Rádi Vám poradíme s koupelnou na míru podle představ do vašeho bytu či domu. Návrhy koupelen jsou zdarma. Podívejte se na střípky našich 3D návrhů na konci stránky.

      Kompletní rekontrukci koupelny realizujeme ve lhůtě 10-12 dní, včetně všech souvisejicích prací.  

     Oslovíte-li nás, po domluvě přijedeme k vám domů, společně vše projdeme, vytvoříme 3D návrh, zpracujeme cenovou nabídku - vše je zdarma a bez závazků.

Časový plán renostrukce koupelny - bytového jádra prováděné naší firmou

 • 1. den:   Odpojení stávajících rozvodů vody, odpadu, plynu a elektrického proudu. Demontáž stávajícího jádra,  odvoz a ekologická likvidace vybouraného odpadu dle platných právních předpisů, hrubý úklid staveniště - chodby a výtahu domu.
 • 2. den:   Navezení stavebního materiálu.  Zaměření a stavba nových stěn.
 • 3. den:   Dokončení stavby nových stěn.
 • 4. den:   Rozvody vody a rekontrukce odpadů, popř. úprava topení, plynového potrubí ap.
 • 5. den :   Elektroinstalace,
 • 6. den:   Začištění spár po instalaci rozvodů, hrubé omítky.
 • 7. den:   Instalace vany, spr. koutu, keramické obklady
 • 8. den:  Keramické obklady, dlažba
 • 9. den:   Spárovaní obkladů, výmalba a popř. osazení obložkových dveří.
 • 10. den:   Instalace zařizovacích předmětů jako WC, umyvadla, sprchové zástěny ap.
 • 11. den:   Kompletace elektrických rozvodů,  zásuvek, vypínačů a svítidel.
 • 12. den:  Revize elektroinstalace, revize plynového rozvodu, dokončovací práce, odvoz nepoužitého stavebního materiálu, hrubý úklid staveniště, předání stavby.

Plán se může konkrétně lišit složitostí jednotlivé stavby, např. realizací "mokrých" procesů, úpravou topení, instalací složitějších prvků ap. 

Bytová jádra

      V dobách reálného socialismu, v překotném budování „bytových jednotek“ pro pracující, a to cestou zvyšování kvantity na úkor  kvality výstavby se začaly používat unifikované „bytová jádra“ které byly jako celek vyrobeny v průmyslovém závodě, dopraveny na staveniště a při samotné stavbě vloženy jako celek do určených prostor domu. Jádra byly  vyráběny z materiálů, které byly levné,dostupné a rychle opracovatelné, hobry, dřevotřísky, umakartu.
      Samotný materiál stěn podléhá vlhkému prostředí koupelen, zahnívá a plesniví, stěny se deformují, v dřevěných částech se drží vlhkost. Ocelové rámy jádra podléhají korozi, v určitých případech zkorodují úplně a konstrukce celého jádra ztrácí svou pevnost.
      V neposlední řadě byla při výrobě bytových jader použita celá škála materiálů. které jsou dnes známé jako zdraví škodlivé a v současnosti se již v obytných prostorách nepoužívají.
Každému bytovému jádru jednou skončí jeho životnost a je třeba ho zrekonstruovat a to buď částečně nebo kompletně. Životnost samotného bytového jádra je zhruba 30 let. Původní bytové jádro může být stále funkční, ale z hlediska estetiky a dnes dodávanými materiály a vybavením, značně zastaralé.
       "Panelové dědictví" však nelze jednoznačně odmítnout. Po komplexní regeneraci nám tyto objekty skýtají velmi slušný standard bydlení. V současnosti vznikají nové požadavky na kvalitu  obytného i hygienického prostředí v bydlení a to i v panelových sídlištích.

       Rekonstrukce koupelny tedy původního bytového jádra se provádí buď náhradou stěn nebo výměnou celého jádra. Vzhledem k výše uvedenému,doporučujeme výměnu celého jádra, jeho kompletní vybourání, vyčistění prostoru a  odvezení veškerého původního materiálu. Poté se provede rekonstrukce rozvodů vody a odpadů, elektroinstalace, popř. plynu. Nově se postaví stěny koupelny buď zdí z pórobetonu např. Ytong, nebo suchou výstavbou ze sádrokartonových kontrukcí.
Při této rekonstrukci lze dle přání  a technických možností volit vzhled a dispozici koupelny a wc dle vlastního uvážení a přání.
Dalším kladem rekonstrukce jádra je vedle krásné a nové koupelny, lepšího uspořádání, zdravějších stavebních materiálů i celkové zvýšení hodnoty  bytu.

Trochu historie Image

Bytová  jádra se vyráběla a “instalovala“ do domů v  období let 1958 - 1990.
Starší typy jader už jsou spíše minulostí a tak pro dnešní dobu jsou nejvíce řešeny přestavby bytových jader B6 a B10.

Jednotlivé typy domů, prováděné různou technologií, mají svá specifika v oblasti rozvodů zdravotně technických instalací, tzn. i rozvodů vody. Domy  postavené panelovou technologií, a je jich nemalé procento, byly vybaveny bytovými jádry B2, B3, B4, B6, B7, B10.

 • B2 (1958 - 1968) - nejstarší bytové jádro, částečně vyzdívané a částečně s lehkou obvodovou konstrukcí. Najdeme je v konstrukčních soustavách G40 a G57, kde buď celý objekt nebo jádro vč. rozvodů je určeno k rekonstrukci. Snaha je o zachování stávající instalační šachty, maximálně se zvětší prostupy stropních konstrukcí.
 • B3 (1961 - 1981) - velmi rozšířené bytové jádro, jeho historie výstavby je dlouhá a tím i počet objektů s tímto typem jádra. Najdeme je v konstrukčních soustavách G57, T06B. Stěny jádra jsou z umakartu, pro využití minimalizace prostoru je zde většinou otočné umyvadlo. Pro rekonstrukci platí obdobná doporučení jako u jádra B2.
 • B4 (1964 - 1972) - jádro méně rozšířené, má kratší historii, navazuje na existenci jádra B3 a najdeme ho v konstrukčních soustavách T06B a T08B. Dle zmapování historie se vyskytuje ve čtyřech konstrukčních variantách. Dnešním požadavkům nevyhovuje a doporučuje se kompletní rekonstrukce včetně rekonstrukce rozvodů vody.
 • B6 (1964 - 1987) - poměrně značně rozšířené bytové jádro, najdeme jej v konstrukčních soustavách VVÚ - ETA, historicky se vyskytuje ve čtyřech konstrukčních variantách. Snaha dnešní doby po kompletní rekonstrukci, včetně rozvodů vody.
 • B7 (1972 - 1981) - jádro ve srovnání s předešlými méně rozšířené, má kratší historii. Najdeme jej v konstrukčních soustavách B70, ve čtyřech konstrukčních variantách. Snaha dnešní doby po kompletní rekonstrukci, včetně rozvodů vody.
 • B10 (1980 - 1990) - historicky "nejmodernější" bytové jádro, velmi rozšířené a stále fungující v mnoha stávajících objektech. Najdeme jej v konstrukčních systémech VVU - ETA novějšího typu (větší tloušťka zateplení obvodového pláště). Historicky jej můžeme vidět ve třech konstrukčních variantách. Snaha dnešní doby po kompletní rekonstrukci, včetně rozvodů vody. Relativně "nejmladší" typ bytového jádra, které bylo použito v objektech projektovaných do roku 1989, ale osazovala se ještě v letech 1990 - 1992.

Historický vývoj bytových jader spadá do období let 1958 - 1990. Bytová jádra jsou ve stávajících systémech budov v různých stupních přestavby. Starší typy jader už jsou spíše minulostí a tak pro dnešní dobu jsou nejvíce řešeny přestavby bytových jader B6 a B10.

Fotogalerie

3D návrhy

Realizace

Fajn-bydleni.cz - Martin Krejčiřík | IČ 48818941 | Havířov, Životice, Padlých hrdinů 430/18a | O cookies | GDPR